Kalkulator chelat Fe akwahobby.com 
           
ilosc wody: l  
stezenie w wodzie po dodaniu 1ml roztworu
ilosc roztworu: ml
Fe: mg/l
ilosc zwiazku chelat Fe: