Kalkulator KNO3 akwahobby.com 
           
ilosc wody: l  
stezenie w wodzie po dodaniu 1ml roztworu
ilosc roztworu: ml
NO3: mg/l
ilosc zwiazku KNO3:
K: mg/l