Kalkulator KH2PO4 akwahobby.com 
           
ilosc wody: l  
stezenie w wodzie po dodaniu 1ml roztworu
ilosc roztworu: ml
PO4: mg/l
ilosc zwiazku KH2PO4:
K: mg/l